1. Obszar działania naszego serwisu jest ograniczony do Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot).
  2. Dojazd do klienta następuje tego samego dnia, o ile zgłoszenie będzie wysłane na conajmniej 4 godziny przed zakończeniem urzędowania serwisu (czyli do godziny 16:00).
  3. W czasie wzmożonych okresów (okres przedświąteczny i weekendy) zastrzegamy sobie prawo do przyjazdu do klienta w późniejszym terminie jak o tym mowa w pkt.2. W takim przypadku Klient będzie o takim fakcie informowany telefonicznie lub drogą elektroniczną (w zależności od rodzaju preferownego kontaktu, który wybierze w formularzu zgłoszeniowym).
  4. Za dojazd do klienta nie jest pobierana opłata.
  5. Sprawdzenie (w tym określenie kosztów naprawy) uszkodzonego sprzętu jest usługą płatną, a jej koszt wynosi dla telewizorów LCD/ LED do 32″ 40 zł dla LCD/LED powyżej 32″ 50 zł. Kwota ta jest pobierana tylko wtedy, gdy klient zrezygnuje z wykonania usługi. Jeśli klient zgodzi się na naprawę (akceptując jednocześnie koszt naprawy), opłata ta nie jest pobierana.Telewizorów CRT (kineskopowych) nie naprawiamy.
  6. Podczas przyjmowania sprzętu do serwisowania, zawsze następuje określenie kosztów naprawy sprzętu. Jeśli więc okaże się, że naprawa dla klienta jest nieopłacalna, może on z niej zrezygnować ponosząc jedynie koszty o których mowa w punkcie 5.
  7. W momencie gdy naprawa nie jest możliwa do wykonania u klienta, sprzęt jest zabierany do siedziby serwisu. Koszt dowozu wynosi 40 zł. W cenę wliczona jest usługa przewozu sprzętu od klienta do siedziby serwisu, jak i z siedziby do klienta. Odwiezienie sprzętu następuje do tego miejsca, z którego sprzęt został zabrany do serwisu.
  8. W chwili obecnej można zamawiać serwisanta tylko do naprawy telewizorów.
  9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zamówieniem serwisanta poprzez formularz zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zamówienia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Po wykonaniu zlecenia dane te są usuwane bezpowrotnie. Administratorem danych jest firma Max Serwis AL.Grunwaldzka 609A 80-337 Gdańsk